Những MV Kpop "mạnh dạn" khai thác vấn đề giới tính thứ 3

22/02/2016, 18:39 GMT+07:00

Mặc dù Hàn Quốc vẫn còn khá khắc khe về vấn đề giới tính thứ 3, tuy nhiên các ca sĩ Kpop đã khai thác về vấn đề này khá nhiều.

Mặc dù Hàn Quốc vẫn còn khá khắc khe về vấn đề giới tính thứ 3, tuy nhiên các ca sĩ Kpop đã khai thác về vấn đề này khá nhiều.

Những MV Kpop

Những MV Kpop

Những MV Kpop