Những mĩ nhân Hoa ngữ "thân bại danh liệt" vì trót yêu nhầm trai hư

18/12/2015, 18:03 GMT+07:00

Chỉ vì trao nhầm tình cảm cho trai "hư" mà họ đánh mất danh tiếng và tình cảm của khán giả.

Ngô Ỷ Lợi, Chung Hân Đồng, Vương Tổ Hiền... từng là những mĩ nhân có sự nghiệp thành công và được nhiều đàn ông theo đuổi. Tuy nhiên chỉ vì trao nhầm tình cảm cho trai hư mà họ đánh mất danh tiếng và tình cảm của khán giả.

Những mĩ nhân Hoa ngữ

Những mĩ nhân Hoa ngữ

Những mĩ nhân Hoa ngữ