Cười sấp mặt với những màn "yêu đương" siêu lầy kiểu bò tót

18/08/2017, 11:28 GMT+07:00

Đừng tưởng bò tót chỉ biết chiến đấu, một khi bò tót mà đã muốn thể hiện tình yêu thì những con người sắt đá nhất cũng phải ngã gục.

Vào đây mà xem bò tót "yêu đương" kiểu gì này.