Những màn rước dâu "không đụng hàng" chỉ có tại Việt Nam

27/01/2016, 14:59 GMT+07:00

Rước dâu bằng xe buýt, xe công nông, xe máy cày hay xe ngựa,... Chỉ có tại Việt Nam mà thôi.

Rước dâu bằng xe buýt, xe công nông, xe máy cày hay xe ngựa,... Chỉ có tại Việt Nam mà thôi.

Những màn rước dâu

Những màn rước dâu

Những màn rước dâu