Những màn rước dâu "không đụng hàng" chỉ có tại Việt Nam

Rước dâu bằng xe buýt, xe công nông, xe máy cày hay xe ngựa,... Chỉ có tại Việt Nam mà thôi.

Rước dâu bằng xe buýt, xe công nông, xe máy cày hay xe ngựa,... Chỉ có tại Việt Nam mà thôi.

Những màn rước dâu

Những màn rước dâu

Những màn rước dâu

Dở khóc dở cười chú rể bị trói vào cột điện trên đường rước dâu

Chết cười với những đoàn xe rước dâu siêu độc

Cặp đôi chi tiền tỷ rước dâu bằng máy bay, đãi tiệc hoành tráng không cần phong bì

Rước dâu

Đám cưới

Lễ ăn hỏi

Việt Nam