Những màn "dở khóc dở cười" trong giờ kiểm tra của học sinh

06/03/2015, 21:00 GMT+07:00

Là học sinh không ai tránh khỏi những chiêu trò gian lận trong giờ kiểm tra. Hãy cùng ôn lại khoảng thời gian mà ai cũng có khi đi học nhé!

Là học sinh không ai tránh khỏi những chiêu trò gian lận trong giờ kiểm tra. Hãy cùng ôn lại khoảng thời gian mà ai cũng có khi đi học nhé!