Những màn biên đạo nhảy cực chất khiến bạn không thể rời mắt

15/07/2015, 20:42 GMT+07:00

Chắc chắn khi xem xong những clip sau đây, bạn sẽ muốn đi học nhảy ngay lập tức, cũng như muốn tự cover lại điệu nhảy vô cùng "đỉnh" này.

Chắc chắn khi xem xong những clip sau đây, bạn sẽ muốn đi học nhảy ngay lập tức, cũng như muốn tự mình cover lại điệu nhảy vô cùng "đỉnh" này.

1. Yonce (Beyonce) - Maria Kolotun Choreography.