những màn aegyo

NHỮNG MÀN AEGYO - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Sau Hong Jin Young, chỉ có TWICE mới khiến 'hổ cơ bắp' Kim Jong Kook đỏ mặt thế này!

Sau Hong Jin Young, chỉ có TWICE mới khiến "hổ cơ bắp" Kim Jong Kook đỏ mặt thế này!

Sau Hong Jin Young, chỉ có TWICE mới khiến "hổ cơ bắp" Kim Jong Kook đỏ mặt thế này!

Xem thêm