Những lý do bạn không nên đến quán cà phê để làm quen

27/04/2015, 09:00 GMT+07:00

Một lần nữa, sự "thật thà quá đáng" của anh nhân viên quán cà phê lại làm chủ quán khốn đốn trong tập 8 seri "Cơm nguội" của FAP TV.

Một lần nữa, sự "thật thà quá đáng" của anh nhân viên quán cà phê lại làm chủ quán khốn đốn trong tập 8 seri "Cơm nguội" của FAP TV.


	
	Nhớ nha! Ai đến tìm bạn là đuổi thẳng nha.
Nhớ nha! Ai đến tìm bạn là đuổi thẳng nha.


	
	Em ơi, chị tìm bạn. Anh chủ quán có đây không em?
Em ơi, chị tìm bạn. Anh chủ quán có đây không em?


	
	Quán cà phê mà ai cho tìm bạn? Biến!
Quán cà phê mà ai cho tìm bạn? Biến!


	
	'Anh hay lắm, nhân viên của anh đuổi tôi kìa!!!'
"Anh hay lắm, nhân viên của anh đuổi tôi kìa!!!"