Những luật lái xe "không thể hiểu nổi"

08/07/2017, 12:00 GMT+07:00

Với những luật lệ lạ đời như thế này, kiểu gì bạn cũng sẽ phạm phải và bị phạt cho mà xem.

Mỗi quốc gia lại có những quy định khác nhau về luật giao thông nhưng chắc chắn bạn sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi xem chúng bằng bảng thống kê dưới đây:

Những luật lái xe