Những lỗi vi phạm giao thông bị phạt cực nặng tại Việt Nam

17/03/2017, 11:00 GMT+07:00

Khi điều khiển phương tiện giao thông, bạn cần lưu ý tránh những lỗi vi phạm sau đây vì sẽ bị xử phạt với mức phạt rất nặng.

Lỗi 1

- Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe, dùng chân điều khiển xe, ngồi về một bên điều khiển xe, nằm trên yên xe điều khiển xe hay thay người điều khiển khi xe đang chạy sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng.


Phạt từ 5 - 7 triệu đồng cho hành vi buông cả hai tay, dùng chân điều khiển xe.
Phạt từ 5 - 7 triệu đồng cho hành vi buông cả hai tay, dùng chân điều khiển xe.

- Đồng thời cũng tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày; tạm giữ phương tiện đến 10 ngày. Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và tịch thu xe.

Lỗi 2

- Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng.


Chạy xe lạng lách hoặc đánh võng bị phạt từ 5 - 7 triệu đồng.
Chạy xe lạng lách hoặc đánh võng bị phạt từ 5 - 7 triệu đồng.

- Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày, tạm giữ phương tiện đến 10 ngày. Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và tịch thu xe.

Lỗi 3

- Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng.

- Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày tạm giữ phương tiện đến 10 ngày.


Bốc đầu xe máy bị phạt từ 5 - 7 triệu đồng.
Bốc đầu xe máy bị phạt từ 5 - 7 triệu đồng.

Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và tịch thu xe.

Lỗi 4 

- Điều khiển xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng.


Tụ tập thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ bị phạt từ 5 - 7 triệu đồng.
Tụ tập thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ bị phạt từ 5 - 7 triệu đồng.

- Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày, tạm giữ phương tiện đến 10 ngày. Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và tịch thu xe.

Lỗi 5 

- Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh mà gây tai nạn hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ hoặc chống người thi hành công vụ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng.


Chống người thi hành công vụ phạt từ 10 - 14 triệu đồng.
Chống người thi hành công vụ phạt từ 10 - 14 triệu đồng.

- Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và tạm giữ phương tiện đến 10 ngày.

Lỗi 6 

- Người đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.


Đua xe trái phép bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.
Đua xe trái phép bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

- Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và tịch thu xe (trừ xe bị chiếm đoạt).

Lỗi 7 

- Người đua xe môtô, xe gắn máy mà chống người thi hành công vụ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

- Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và tịch thu xe (trừ xe bị chiếm đoạt).