Những lời nói dối ai cũng đã từng thử qua trong đời

20/05/2015, 15:11 GMT+07:00

Trong cuộc sống, nhiều khi để tránh những tình huống bất ngờ, chúng ta buộc dùng những lời nói vô hại này để hợp thức hóa vấn đề.

Trong cuộc sống, nhiều khi để tránh những tình huống bất ngờ, chúng ta buộc phải dùng những lời nói vô hại này để hợp thức hóa vấn đề.