Những loài yêu tinh bí ẩn bạn không bao giờ muốn gặp mặt

"Đội lốt" là chủ đề phổ biến khi nói đến những sinh vật huyền thoại như ma cà rồng hay người sói.

"Đội lốt" là chủ đề phổ biến khi nói đến những sinh vật huyền thoại như ma cà rồng hay người sói.

Ma cà rồng và người sói, ai sẽ thắng? Dù sao thì như tôi nói, rất nhiều sinh vật huyền thoại là yêu đội lốt. Dưới đây là 8 loài bạn có thể chưa từng nghe.

Đội lốt

Sinh vật huyền thoại

Yêu tinh