Những loại bánh trà xanh cho tín đồ mê ngọt

15/06/2016, 07:00 GMT+07:00

Trà xanh có thể sử dụng vào rất nhiều món ăn, đặc biệt là đồ ngọt. Hãy cùng điểm qua những loại bánh trà xanh dành cho những người mê ngọt.

Trà xanh có thể sử dụng vào rất nhiều món ăn, đặc biệt là đồ ngọt. Hãy cùng điểm qua những loại bánh trà xanh dành cho những người mê ngọt.

Những loại bánh trà xanh cho tín đồ mê ngọt

Những loại bánh trà xanh cho tín đồ mê ngọt

Những loại bánh trà xanh cho tín đồ mê ngọt