Cười ngất với những lần rơi lệ vì đồ ăn của "thực thần" Minguk

10/05/2016, 16:30 GMT+07:00

Thông minh, hiểu chuyện là thế nhưng cũng có lúc anh hai của gia đình nhà Song lại khóc vì đồ ăn đấy, vì sao thế nhỉ?

Thông minh, hiểu chuyện là thế nhưng cũng có lúc anh hai của gia đình nhà Song lại khóc vì đồ ăn đấy, vì sao thế nhỉ? Xem lại những lần Minguk đau khổ "rơi lệ" vì đồ ăn nhé!

Nguồn: KBS

Cười ngất với những lần rơi lệ vì đồ ăn của "thực thần" Minguk

Cười ngất với những lần rơi lệ vì đồ ăn của "thực thần" Minguk

Cười ngất với những lần rơi lệ vì đồ ăn của "thực thần" Minguk