Không để thua kém T.O.P, G-Dragon cũng quyết tâm "khủng bố" Instagram

20/01/2016, 17:09 GMT+07:00

Trong năm 2015 vừa qua đã có những bức ảnh và đoạn phim nào được G-Dragon đăng tải nhỉ?

Trong năm 2015 vừa qua đã có những bức ảnh và đoạn phim nào được G-Dragon đăng tải nhỉ?

Không để thua kém T.O.P, G-Dragon cũng quyết tâm

Không để thua kém T.O.P, G-Dragon cũng quyết tâm

Không để thua kém T.O.P, G-Dragon cũng quyết tâm