Những khoảnh khắc cực đáng yêu của One Direction

04/05/2013, 18:00 GMT+07:00

One Direction nổi tiếng là những chàng trai cực nhắng nhít. Hãy xem độ nhắng của họ trong clip sau đây.

One Direction nổi tiếng là những chàng trai cực nhắng nhít. Hãy xem độ nhắng của họ trong clip sau đây cũng YAN.