Ấm lòng với những khoảnh khắc đầy tình người trong mưa bão

15/10/2017, 20:10 GMT+07:00

Những cơn mưa bão đi qua luôn để lại nhiều mất mát, nhưng bên cạnh đó cũng để lại nhiều khoảnh khắc ấm lòng.

Những cơn mưa bão đi qua luôn để lại nhiều mất mát, nhưng bên cạnh đó cũng để lại nhiều khoảnh khắc ấm lòng.