Những gương mặt chi chít mụn và nhăn nhúm của sao

21:30 03/11/2013

Đôi khi nhìn cận gương mặt của các ngôi sao nhiều người cũng phải phát sợ vì mụn mọc chi chít, lông mặt dài và da mặt lại còn nhăm nhúm....


	
	Miley Cyrus.
Miley Cyrus.


	
	Rihanna. 
Rihanna. 


	
	Francisco Lachowski. 
Francisco Lachowski. 


	
	Harry Styles.
Harry Styles.


	
	Joseph Gordon-levitt. 
Joseph Gordon-levitt. 


	
	Ariana Grande. 
Ariana Grande. 


	
	Helen Mirren. 
Helen Mirren. 


	
	Kate Winslet. 
Kate Winslet. 


	
	Danny Trejo. 
Danny Trejo. 


	
	Michele Bachmann.
Michele Bachmann.