Những giọng ca mới khuynh đảo thế giới 2014

03/12/2014, 20:00 GMT+07:00

Mỗi người 1 hướng đi riêng nhưng tất cả họ đều góp phần tạo nên 1 năm 2014 đầy màu sắc, góp phần làm sôi động thị trường âm nhạc.

Mỗi người 1 hướng đi riêng nhưng tất cả họ đều góp phần tạo nên 1 năm 2014 đầy màu sắc, góp phần làm sôi động thị trường âm nhạc đang bão hòa của thế giới.