Những giai điệu khiến bạn được vỗ về tâm trạng khi buồn

28/12/2016, 20:00 GMT+07:00

Những bài nhạc Kpop này tuy không quá nổi tiếng để ai cũng biết nhưng những giai điệu của nó khiến bạn được vỗ về và tâm trạng sẽ khá hơn.

Những bài nhạc Kpop này tuy không quá nổi tiếng để ai cũng biết nhưng những giai điệu của nó khiến bạn được vỗ về và tâm trạng sẽ khá hơn. Hãy cùng điểm lại và nghe thử nhé!

Theo nguồn: MBC, Tổng hợp, Show me the moneys