Những em bé hiếu động gặp tai nạn vì... "nghịch dại"

18/05/2015, 17:41 GMT+07:00

Phì cười với những em bé gặp những sự cố "khó đỡ" vì sự hiếu động của mình.

Phì cười với những em bé gặp những sự cố "khó đỡ" vì sự hiếu động của mình.