Những động vật luôn ước mơ chúng xinh xắn như khi còn bé!

08:00 05/10/2013

Những động vật khi nhỏ rất xinh xắn, đáng yêu, thế nhưng khi chúng lớn lên lại hoàn toàn ngược lại...

Những động vật luôn ước mơ chúng xinh xắn như khi còn bé!

Những động vật luôn ước mơ chúng xinh xắn như khi còn bé!
Khi bé hiền bao nhiêu...

Những động vật luôn ước mơ chúng xinh xắn như khi còn bé!

Những động vật luôn ước mơ chúng xinh xắn như khi còn bé!
Tại sao khi lớn lại cạo trọc...?

Những động vật luôn ước mơ chúng xinh xắn như khi còn bé!

Những động vật luôn ước mơ chúng xinh xắn như khi còn bé!

Những động vật luôn ước mơ chúng xinh xắn như khi còn bé!
Răng thật phát triển

Những động vật luôn ước mơ chúng xinh xắn như khi còn bé!

Những động vật luôn ước mơ chúng xinh xắn như khi còn bé!

Những động vật luôn ước mơ chúng xinh xắn như khi còn bé!
Lớn bé gì cũng nằm suốt...

Những động vật luôn ước mơ chúng xinh xắn như khi còn bé!

Những động vật luôn ước mơ chúng xinh xắn như khi còn bé!

Những động vật luôn ước mơ chúng xinh xắn như khi còn bé!
Chim cánh cụt khi bé dễ thương phết

Những động vật luôn ước mơ chúng xinh xắn như khi còn bé!

Những động vật luôn ước mơ chúng xinh xắn như khi còn bé!

 

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: baicongtac@yan.vn