những điều tréo nghoe

NHỮNG ĐIỀU TRÉO NGHOE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Khi đi học thế giới ngoài kia thật muôn màu, đến khi đi thực tập thì “ối giời” đời thật không như mơ

Khi đi học thế giới ngoài kia thật muôn màu, đến khi đi thực tập thì “ối giời” đời thật không như mơ

Học đường

Cuộc đời sinh viên đã "khổ" bởi những môn học khó nhằn thì cũng chưa "khoai" bằng lúc các bạn chính thức đi thực tập đâu, vì lắm chuyện éo le và tréo ngoe đấy

Xem thêm