Té ghế với những điệu nhảy "bá đạo" của T.O.P

17/02/2016, 12:00 GMT+07:00

Cùng điểm qua những điệu nhảy "có một không hai" của thành viên "bá đạo" nhất Big Bang này nhé.

Cùng điểm qua những điệu nhảy "có một không hai" của thành viên "bá đạo" nhất Big Bang này nhé.

Té ghế với những điệu nhảy

Té ghế với những điệu nhảy

Té ghế với những điệu nhảy