Những điều mà chỉ những người nhuộm tóc mới hiểu

19/07/2014, 16:30 GMT+07:00

Nếu bạn là một fan của những màu tóc thì bài viết này chắc chắn dành cho bạn đấy.

Những điều mà chỉ những người nhuộm tóc mới hiểu
Đầu tiên bạn sẽ "ngập ngụa" trong hàng đống màu 

Những điều mà chỉ những người nhuộm tóc mới hiểu
Sau đó bạn sẽ trở thành một "chuyên gia pha trộn hóa chất"

Những điều mà chỉ những người nhuộm tóc mới hiểu

Và khi bạn bắt tay vào nhuộm, trong bạn sẽ như một nàng y tá gọn gàng, sạch sẽ

Những điều mà chỉ những người nhuộm tóc mới hiểu
Và "kết quả" của "nàng y tá" nhuộm tóc đỏ...

Những điều mà chỉ những người nhuộm tóc mới hiểu

Đi ra ngoài trời mưa bạn chỉ muốn trùm cái bao nilon lên đầu vì sợ màu lan ra áo...

Những điều mà chỉ những người nhuộm tóc mới hiểu
Bạn sẽ tự hỏi vì sao tóc bạn trông không đẹp được như những cô nàng trên hộp thuốc

Những điều mà chỉ những người nhuộm tóc mới hiểu
Khi nhuộm tóc mà quên đeo găng

Những điều mà chỉ những người nhuộm tóc mới hiểu
Khi bạn đi tắm và gội đầu...

Những điều mà chỉ những người nhuộm tóc mới hiểu
Khi vừa nhuộm xong mà đi ngủ

Những điều mà chỉ những người nhuộm tóc mới hiểu
Lúc lỡ tay gãi đầu

Những điều mà chỉ những người nhuộm tóc mới hiểu
Tóc bạn sẽ nhanh chóng đến giai đoạn này: Ra chân tóc

Những điều mà chỉ những người nhuộm tóc mới hiểu
Đây là khi bạn vừa nhuộm tóc xong

Những điều mà chỉ những người nhuộm tóc mới hiểu
Và rồi sau đó...

Những điều mà chỉ những người nhuộm tóc mới hiểu
Và rồi sau đó bạn sẽ phải tiếp tục với "vòng đời"...