Những điều kỳ quặc con trai thường làm khi một mình

12/11/2014, 14:00 GMT+07:00

Khi ở một mình thì còn trai có hàng tá chuyện không tên để làm.

Khi ở một mình thì còn trai có hàng tá chuyện không tên để làm, mà chẳng vì mục đích gì cả. Có phái mạnh nào cảm thấy ... đồng cảm không?