Những điều kì quặc phụ nữ hay làm nhưng chẳng bao giờ nhắc tới

01/05/2014, 20:00 GMT+07:00

Đôi khi cánh phụ nữ thật khó hiểu với những hành động kì quặc mà ngay cả bản thân họ cũng không thể nhận ra.

Đôi khi cánh phụ nữ thật khó hiểu với những hành động kì quặc mà ngay cả bản thân họ cũng không thể nhận ra.