Những điều có thể bạn chưa biết về "ngày đèn đỏ"

26/08/2015, 21:00 GMT+07:00

Bạn có biết kinh nguyệt chiếm từ 7 đến 10% cuộc đời của một người phụ nữ hay không? Hãy cập nhật thêm nhiều điều hay ho khác nhé.

Bạn có biết kinh nguyệt chiếm từ 7 đến 10% cuộc đời của một người phụ nữ hay không? Hãy cập nhật thêm nhiều điều hay ho khác nhé.