Những điều bạn chưa biết về các địa danh quen thuộc ở Sài Gòn

30/10/2017, 08:00 GMT+07:00

Hàng ngày bạn vẫn thường đi qua bao đường phố Sài Gòn nhưng bạn có biết hết lịch sử tên gọi của chúng không?

Hàng ngày bạn vẫn thường đi qua bao đường phố Sài Gòn nhưng bạn có biết hết lịch sử tên gọi của chúng không?