Bí mật về nguồn gốc khó tin của bài hát "Happy New Year"

11/02/2016, 10:00 GMT+07:00

Bạn có biết bài hát "Happy new year" mà luôn được bật vào những ngày đầu năm mới có nguồn gốc thật khó tin và không vui vẻ như bạn vẫn nghĩ?

Bạn có biết bài hát "Happy new year" mà luôn được bật vào những ngày đầu năm mới có nguồn gốc thật khó tin và không vui vẻ như bạn vẫn nghĩ?

Theo nguồn: AbbaVEVO

Bí mật về nguồn gốc khó tin của bài hát

Bí mật về nguồn gốc khó tin của bài hát

Bí mật về nguồn gốc khó tin của bài hát