Những địa danh đẹp đến nao lòng xuất hiện trong "Hậu duệ Mặt trời"

17/04/2016, 15:00 GMT+07:00

Ngoại cảnh được quay trong phim đẹp đến mức bạn sẽ chỉ muốn… xách vali tới đó ngay.

 "Hậu duệ Mặt trời" là một bộ phim mang đề tài quân nhân – y học, nhưng nếu nói đây là một bộ phim tài liệu về danh lam thắng cảnh cũng không sai. Bởi ngoại cảnh được quay trong phim đẹp đến mức bạn sẽ chỉ muốn… xách vali tới đó ngay.

Ngắm các địa danh ngoài đời tuyệt đẹp trong "Hậu duệ Mặt trời"

Ngắm các địa danh ngoài đời tuyệt đẹp trong "Hậu duệ Mặt trời"

Ngắm các địa danh ngoài đời tuyệt đẹp trong "Hậu duệ Mặt trời"