Những dấu hiệu cho thấy người ấy... chưa sẵn sàng yêu bạn

Nếu bạn đang để ý một ai đó mà không biết người ấy có thích bạn hay không thì những dấu hiệu sau đây sẽ giúp bạn có câu trả lời.

Nếu bạn đang để ý một ai đó mà không biết người ấy có thích bạn hay không thì những dấu hiệu sau đây sẽ giúp bạn có câu trả lời.

CTV - Buzzfeed | 25/01/2015