Những cung hoàng đạo không sợ trời không sợ đất chỉ sợ... yêu!

19/08/2016, 19:00 GMT+07:00

Có người chẳng sợ gì nhưng lại run rẩy trước côn trùng như sâu bọ, cũng có người chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, nhưng lại sợ… tình yêu.

Mỗi người sinh ra đều có nỗi sợ không giống nhau. Có người chẳng sợ gì nhưng lại run rẩy trước côn trùng như sâu bọ, cũng có người chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, nhưng lại sợ… tình yêu.