Những công việc không tên khiến ai cũng phải cười của trẻ em

17/03/2015, 06:00 GMT+07:00

14 đứa trẻ với những công việc riêng mà chúng yêu thích cực đáng yêu. Hãy cùng xem công việc của chúng là gì nhé!

14 đứa trẻ với những công việc riêng mà chúng yêu thích cực đáng yêu. Hãy cùng xem công việc của chúng là gì nhé!


	
	Lau kiếng kiểu mới.
Lau kiếng kiểu mới.


	
	Ú òa với giấy vệ sinh.
Ú òa với giấy vệ sinh.


	
	Tập đi.
Tập đi.