Những "công trình kiến trúc" từ... bánh gừng

20/03/2013, 08:00 GMT+07:00

Hãy cùng YAN ngắm nhìn những “công trình kiến trúc” siêu độc đáo được làm từ… bánh gừng nhé. 

1. Nhà "thế kỉ mới"

Những "công trình kiến trúc" độc đáo từ... bánh gừng

2. Ngôi nhà Topiaries

Những "công trình kiến trúc" độc đáo từ... bánh gừng

3. Nhà Itty Bitty

Những "công trình kiến trúc" độc đáo từ... bánh gừng

4. Nhà cổ đại

Những "công trình kiến trúc" độc đáo từ... bánh gừng

5. Rubik mặt cười

Những "công trình kiến trúc" độc đáo từ... bánh gừng

6. Ngôi nhà mùa đông

Những "công trình kiến trúc" độc đáo từ... bánh gừng

7. Miền nhiệt đới

Những "công trình kiến trúc" độc đáo từ... bánh gừng

8. Nhà Goyishe

Những "công trình kiến trúc" độc đáo từ... bánh gừng

9. Nhà cười

Những "công trình kiến trúc" độc đáo từ... bánh gừng