Cảm động với những con người không quản gian khó giúp động vật giành lại sự sống từ tay tử thần

22/10/2017, 11:00 GMT+07:00

Bằng tấm lòng nhân hậu và bao dung, những con người này đã không từ gian khó để cứu giúp những con vật tội nghiệp đang nằm chờ chết.

Dù là động vật nhưng sinh mạng của chúng vẫn rất đáng quý. Thật cảm động với những anh hùng đời thật giúp động vật giành lại sự sống từ tử thần