Những chuyện mà chỉ có chị em gái mới hiểu

11/03/2015, 09:00 GMT+07:00

Nếu bạn có chị gái hoặc em gái thì chắc chắn bạn đã hiểu cảm giác ghét nhau điên đảo nhưng thực chất lại rất thương nhau phải không nào?

Nếu bạn có chị gái hoặc em gái thì chắc chắn bạn đã hiểu cảm giác ghét nhau điên đảo nhưng thực chất lại rất thương nhau phải không nào?