Những chú rắn 2 đầu kỳ lạ

11/02/2013, 09:46 GMT+07:00

Nhân dịp Tết Quý Tỵ, hãy cùng ghé thăm những người bạn rắn đặc biệt khác lạ với phần lớn đồng loại của mình.

Nhân dịp Tết Quý Tỵ, hãy cùng ghé thăm những người bạn rắn đặc biệt khác lạ với phần lớn đồng loại của mình.


	
	Rắn hai đầu thường được cho là kết quả của việc đột biến gen rất hiếm xảy ra ở các cá thể bò sát. Vừa có hai đầu và lại còn 'bạch tạng' như chú rắn này thì lại càng thêm đặc biệt và hiếm gặp
Rắn hai đầu thường được cho là kết quả của việc đột biến gen rất hiếm xảy ra ở các cá thể bò sát. Vừa có hai đầu và lại còn 'bạch tạng' như chú rắn này thì lại càng thêm đặc biệt và hiếm gặp


	
	Đây là 2 chú rắn hai đầu đặc biệt hơn những trường hợp 2 đầu khác khi hai đầu nằm ở 2 đầu thân thể, và chúng không có đuôi. Cả 2 đầu đều cố gắng bò về 2 hướng và chiếc đầu nào mạnh hơn sẽ thắng.
Đây là 2 chú rắn hai đầu đặc biệt hơn những trường hợp 2 đầu khác khi hai đầu nằm ở 2 đầu thân thể, và chúng không có đuôi. Cả 2 đầu đều cố gắng bò về 2 hướng và chiếc đầu nào mạnh hơn sẽ thắng.

Một số hình ảnh rắn hai đầu khác: