Những chú mèo vui nhộn khiến bạn "bó tay"

23/05/2014, 12:00 GMT+07:00

Những chú mèo luôn có những suy nghĩ và hành động khiến bạn cảm thấy "bó tay" trong nhiều tình huống.

Những chú mèo luôn có những suy nghĩ và hành động khiến bạn cảm thấy "bó tay" trong nhiều tình huống.