Những chi tiết trên đồ vật

NHỮNG CHI TIẾT TRÊN ĐỒ VẬT - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Chi tiết bí ẩn trong Squid Game: “Tròn - tam giác - vuông” là gì?

Chi tiết bí ẩn trong Squid Game: “Tròn - tam giác - vuông” là gì?

Phim Châu Á

Trong Squid Game, cộng đồng mạng đã tinh ý nhận ra rằng, hình ảnh tròn - tam giác - vuông, số 456,... xuất hiện xuyên suốt bộ phim. Vậy nó có ý nghĩa gì?

Xem thêm