Những câu chuyện thú vị đằng sau những bài hát nổi tiếng

20/05/2015, 15:27 GMT+07:00

Đằng sau những bài hát nổi tiếng luôn ẩn chứa những câu chuyện cảm động, đầy ý nghĩa nhưng cũng có thể mang nhiều nỗi ám ảnh.

Đằng sau những bài hát nổi tiếng luôn ẩn chứa những câu chuyện cảm động, đầy ý nghĩa nhưng cũng có thể mang nhiều nỗi ám ảnh.


	
	Season in the sun
Season in the sun


	
	Comme Toi
Comme Toi


	
	What are words
What are words


	
	Tuổi hồng thơ ngây
Tuổi hồng thơ ngây


	
	Tear in heaven
Tear in heaven