Những căn nhà "siêu số" chỉ có ở Sài Gòn

18/05/2016, 18:55 GMT+07:00

Do số nhà gánh quá nhiều "xuyệt" vì năm tít sâu trong nhiều con hẻm nên cuộc sống của người dân tại đây gặp không ít phiền toái và bất tiện.

Do số nhà gánh quá nhiều "xuyệt" vì năm tít sâu trong nhiều con hẻm nên cuộc sống của người dân tại đây gặp không ít phiền toái và bất tiện.

Những căn nhà "siêu số" chỉ có ở Sài Gòn

Những căn nhà "siêu số" chỉ có ở Sài Gòn

Những căn nhà "siêu số" chỉ có ở Sài Gòn