8 phim kinh dị Hollywood đáng sợ dựa theo thuyết tâm linh đến từ các nước khác

06/09/2017, 20:40 GMT+07:00

Không chỉ khai thác các yếu tố kinh dị bản xứ, gần đây các nhà làm phim Hollywood đang dần chuyển hướng sang việc đào sâu vào các khía cạnh tâm linh từ nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là các nước châu Á – nơi vốn có niềm tin mãnh liệt vào thế giới siêu hình và các hiện tượng bí ẩn.