Những bộ phim Hàn về học đường làm mưa làm gió

17/06/2013, 20:30 GMT+07:00

Hãy xem video sau đây để biết những drama về học đường nào của Hàn gây sốt thời gian qua nhé!

1. Sharp1(2003)
2.  For You In Full Blossom(2012)
3. Hello My Teacher(2005)
4. You're Beautiful(2009)
5. Boys Over Flowers(2009)
6. School 2013(2013)
7. 1997 Reply 1997(2012)
8. Dream High2(2012)
9. Romance(2002)
10. White Christmas(2011)
11. God Of Study(2010)
12. Shut Up Flower Boy Band(2012)
13. Monstar(2013)
14. Sharp2(2005)
15. Dream High1(2011)
16 Princess Hours(2006)
17. Schoolyard Secrets(2006)