Những biểu cảm khi Sao Việt "hoảng hốt" vì sợ hãi

17/11/2013, 11:50 GMT+07:00

Đó là những hình ảnh mà Bảo Thy, Vân Trang hay Trương Quỳnh Anh, Chí Thiện... khó có thể quên được.


	
	Vân Trang với gương mặt hốt hoảng khi nhìn thấy gián.
	
	
	... Rồi sau đó khóc thét khi tham gia một trò chơi và bị rắn quấn cổ.
	
	
	Văn Mai Hương cũng cực sợ rắn. Vì vậy khi nhìn thấy con rắn trắng đỏ này cô cũng không ngưng được nước mắt và khóc như một đứa trẻ.
	Trương Quỳnh Anh sợ sệt và rụt rè không dám chạm vào chú chim đại bàng.
	
	
	Người mẫu Thúy Hạnh khóc vì quá sợ hãi sau khi làm “vật thử” trong phần biểu diễn của một thí sinh.
	
	
	Người mẫu Mai Giang Next Top Model khóc như mưa trong một thử thách buộc phải chụp hình cùng những chú rắn lục.
	
	Vân Trang với gương mặt hốt hoảng khi nhìn thấy gián.
	
	
	... Rồi sau đó khóc thét khi tham gia một trò chơi và bị rắn quấn cổ.
	
	
	Văn Mai Hương cũng cực sợ rắn. Vì vậy khi nhìn thấy con rắn trắng đỏ này cô cũng không ngưng được nước mắt và khóc như một đứa trẻ.
	Trương Quỳnh Anh sợ sệt và rụt rè không dám chạm vào chú chim đại bàng.
	
	
	Người mẫu Thúy Hạnh khóc vì quá sợ hãi sau khi làm “vật thử” trong phần biểu diễn của một thí sinh.
	
	
	Người mẫu Mai Giang Next Top Model khóc như mưa trong một thử thách buộc phải chụp hình cùng những chú rắn lục.
	
	Vân Trang với gương mặt hốt hoảng khi nhìn thấy gián.
	
	
	... Rồi sau đó khóc thét khi tham gia một trò chơi và bị rắn quấn cổ.
	
	
	Văn Mai Hương cũng cực sợ rắn. Vì vậy khi nhìn thấy con rắn trắng đỏ này cô cũng không ngưng được nước mắt và khóc như một đứa trẻ.
	Trương Quỳnh Anh sợ sệt và rụt rè không dám chạm vào chú chim đại bàng.
	
	
	Người mẫu Thúy Hạnh khóc vì quá sợ hãi sau khi làm “vật thử” trong phần biểu diễn của một thí sinh.
	
	
	Người mẫu Mai Giang Next Top Model khóc như mưa trong một thử thách buộc phải chụp hình cùng những chú rắn lục.
	
	Vân Trang với gương mặt hốt hoảng khi nhìn thấy gián.
	
	
	... Rồi sau đó khóc thét khi tham gia một trò chơi và bị rắn quấn cổ.
	
	
	Văn Mai Hương cũng cực sợ rắn. Vì vậy khi nhìn thấy con rắn trắng đỏ này cô cũng không ngưng được nước mắt và khóc như một đứa trẻ.
	Trương Quỳnh Anh sợ sệt và rụt rè không dám chạm vào chú chim đại bàng.
	
	
	Người mẫu Thúy Hạnh khóc vì quá sợ hãi sau khi làm “vật thử” trong phần biểu diễn của một thí sinh.
	
	
	Người mẫu Mai Giang Next Top Model khóc như mưa trong một thử thách buộc phải chụp hình cùng những chú rắn lục.
	
	Vân Trang với gương mặt hốt hoảng khi nhìn thấy gián.
	
	
	... Rồi sau đó khóc thét khi tham gia một trò chơi và bị rắn quấn cổ.
	
	
	Văn Mai Hương cũng cực sợ rắn. Vì vậy khi nhìn thấy con rắn trắng đỏ này cô cũng không ngưng được nước mắt và khóc như một đứa trẻ.
	Trương Quỳnh Anh sợ sệt và rụt rè không dám chạm vào chú chim đại bàng.
	
	
	Người mẫu Thúy Hạnh khóc vì quá sợ hãi sau khi làm “vật thử” trong phần biểu diễn của một thí sinh.
	
	
	Người mẫu Mai Giang Next Top Model khóc như mưa trong một thử thách buộc phải chụp hình cùng những chú rắn lục.
	
	Vân Trang với gương mặt hốt hoảng khi nhìn thấy gián.
	
	
	... Rồi sau đó khóc thét khi tham gia một trò chơi và bị rắn quấn cổ.
	
	
	Văn Mai Hương cũng cực sợ rắn. Vì vậy khi nhìn thấy con rắn trắng đỏ này cô cũng không ngưng được nước mắt và khóc như một đứa trẻ.
	Trương Quỳnh Anh sợ sệt và rụt rè không dám chạm vào chú chim đại bàng.
	
	
	Người mẫu Thúy Hạnh khóc vì quá sợ hãi sau khi làm “vật thử” trong phần biểu diễn của một thí sinh.
	
	
	Người mẫu Mai Giang Next Top Model khóc như mưa trong một thử thách buộc phải chụp hình cùng những chú rắn lục.
Vân Trang với gương mặt hốt hoảng khi nhìn thấy gián.


... Rồi sau đó khóc thét khi tham gia một trò chơi và bị rắn quấn cổ.


Văn Mai Hương cũng cực sợ rắn. Vì vậy khi nhìn thấy con rắn trắng đỏ này cô cũng không ngưng được nước mắt và khóc như một đứa trẻ.
Trương Quỳnh Anh sợ sệt và rụt rè không dám chạm vào chú chim đại bàng.


Người mẫu Thúy Hạnh khóc vì quá sợ hãi sau khi làm “vật thử” trong phần biểu diễn của một thí sinh.


Người mẫu Mai Giang Next Top Model khóc như mưa trong một thử thách buộc phải chụp hình cùng những chú rắn lục.


	
	... Người mẫu Kim Loan cũng vậy.
... Người mẫu Kim Loan cũng vậy.


	
	Bảo Thy ôm chặt chiếc dây đu vì sợ hãi khi nhìn thấy những chú rắn lục dưới bể nước.
Bảo Thy ôm chặt chiếc dây đu vì sợ hãi khi nhìn thấy những chú rắn lục dưới bể nước.


	
	Khổng Tú Quỳnh nước mắt ngắn dài vì bị một con rắn lục quấn vào tay.
	Dù cố gắng tạo dáng xì tin với chú rắn này nhưng gương mặt Chí Thiện không thể nào xóa đi được nỗi sợ hãi và lo lắng.
	
	Khổng Tú Quỳnh nước mắt ngắn dài vì bị một con rắn lục quấn vào tay.
	Dù cố gắng tạo dáng xì tin với chú rắn này nhưng gương mặt Chí Thiện không thể nào xóa đi được nỗi sợ hãi và lo lắng.
Khổng Tú Quỳnh nước mắt ngắn dài vì bị một con rắn lục quấn vào tay.
Dù cố gắng tạo dáng xì tin với chú rắn này nhưng gương mặt Chí Thiện không thể nào xóa đi được nỗi sợ hãi và lo lắng.