Những bí mật về cuộc sống đời thường của Hoàng Xuân Vinh

10/08/2016, 15:06 GMT+07:00

Cận 2,5 độ, sợ nhện, dế và sâu róm, nhắm bắn súng bằng cả hai mắt,… là một ít trong số những câu chuyện nhỏ thú vị về Hoàng Xuân Vinh.

Cận 2,5 độ, sợ nhện, dế và sâu róm, nhắm bắn súng bằng cả hai mắt,… là một ít trong số những câu chuyện nhỏ thú vị về Hoàng Xuân Vinh khiến độc giả vô cùng thích thú.