Những bản hit Vpop không thể nào quên của 8x,9x

17/02/2016, 15:58 GMT+07:00

Ưng Hoàng Phúc, Quang Vinh, Anh Kiệt, Đan Trường, Lam Trường... là chủ sở hữu của hàng loạt hit đỉnh đã đi vào tâm trí của nhiều 8x,9x.

Ưng Hoàng Phúc, Anh Kiệt, Đan Trường, Lam Trường... là chủ sở hữu của hàng loạt hit đỉnh đã đi vào tâm trí của nhiều 8x,9x.

Những bản hit Vpop không thể nào quên của 8x,9x

Những bản hit Vpop không thể nào quên của 8x,9x

Những bản hit Vpop không thể nào quên của 8x,9x