Nhức đầu với phương pháp chứng minh 0 = 1

04/11/2015, 17:50 GMT+07:00

Tuần tự từng bước một, bài toàn hóc búa nhất thế kỉ được chứng minh khiến người xem... "nhức đầu".

Tuần tự từng bước một, bài toàn hóc búa nhất thế kỉ được chứng minh khiến người xem... "nhức đầu". Dù vậy, mọi người không ngừng thắc mắc khi một khái niệm mọi người được dạy từ bé đã "thay đổi một cách ngoạn mục": 0 = 1

Nhức đầu với phương pháp chứng minh 0 = 1

Nhức đầu với phương pháp chứng minh 0 = 1

Nhức đầu với phương pháp chứng minh 0 = 1