Nhức đầu với cách tính nhẩm kì lạ 4:19

24/12/2015, 16:22 GMT+07:00

Phép tính 4 chia 19 cũng có thể được thực hiện bằng cách lặp lại nhiều lần với phép chia 2. Bạn có thể lý giải tại sao phương pháp kỳ lạ này

Phép tính 4 chia 19 cũng có thể được thực hiện bằng cách lặp lại nhiều lần với phép chia 2. Bạn có thể lí giải tại sao phương pháp kì lạ này lại cho kết quả đúng không?

Nhức đầu với cách tính nhẩm kì lạ 4:19

Presh Talwalkar là cựu sinh viên xuất sắc ngành Kinh tế học và Toán học tại Đại học Stanford, Mỹ. Ông cũng là tác giả cuốn The Best Mental Math Trick. Trong cuốn sách này, Talwalkar giới thiệu cách thực hiện các phép tính bằng phương pháp kì lạ.

Theo đó, với phép 4 : 19, ta có thể tìm kết quả bằng cách lặp đi lặp lại phép chia 2.

Đầu tiên, 4 : 2 = 2.
Vậy, 2 là số thập phân đầu tiên trong kết quả.
Ta tiếp tục lấy 2 chia cho 2.
2 : 2 = 1.
1 sẽ là số thập phân thứ 2.
1 : 2 = 0 dư 1.
Bước này hơi phức tạp. Ta lấy nó làm số thập phân thứ 3 đồng thời thêm nó vào bên phải số 1 để tạo thành số 10 và tiếp tục chia 2.
10 : 2 = 5.
5 là số thập phân thứ 4.
5 : 2 = 2 dư 1.
Tương tự phép 1 : 2 ở trên, 2 được lấy làm số thập phân thứ 6 và thêm vào đằng sau số dư để tạo thành số 12.
12 : 2 = 6.
6 sẽ là số thập phân thứ 7 trong kết quả của phép 4 : 19.
Ta có, 4 : 19 = 0,210526 ...
Các bước trên được viết gọn lại như sau:
4 : 2 = 0, 2
02 : 2 = 0, 1
01 : 2 = 1, 0
10 : 2 = 0, 5
05 : 2 = 1, 2
12 : 2 = 0, 6.

Cột đầu tiên là số dư của phép chia trước nó. Cột thứ hai là số thập phân xuất hiện theo thứ tự từ trái sang phải trong đáp án của phép 4 : 19.

Câu đố dành cho bạn là, tại sao phương pháp kì lạ này lại đưa ra kết quả đúng?