Như thế này thì còn ai vượt đèn đỏ nữa?

15/09/2014, 20:00 GMT+07:00

Tệ nạn vượt đèn đỏ hầu như ai cũng mắc qua vài lần trong đời và xảy ra trên toàn thế giới.

Tệ nạn vượt đèn đỏ hầu như ai cũng mắc qua vài lần trong đời và xảy ra trên toàn thế giới. Để hạn chế tình trạng này, người ta đã nghĩ ra 1 cách vô cùng sáng tạo giúp mọi người hứng thú hơn với việc... chờ đèn đỏ.